Kompetens när det behövs på riktigt.

Projektledning | utveckling | förvaltning

Vad är Ammi Group?

Ammi är det lilla bolaget med den stora kompetensen. Vi finns för våra kunder när de behöver åstadkomma förändring eller ta ett rejält kliv framåt i utvecklingen inom sitt verksamhetsområde.

Vi på Ammi är både erfarna, kunniga och agila, alltid med kundens bästa för våra ögon. Ammi startade som ett produktbolag inom configuration management, men har vuxit och är idag verksamma inom såväl projektledning, utveckling och förvaltningsledning. Vi kan erbjuda ledning och styrning, ett tydligt stöd i er digitala resa – innan, under och efter förändring. Våra kunder är oftast myndigheter och tillverkande industri.

Läs om våra tidigare uppdrag och låt dig inspireras av framgång!

Vi är här för att hjälpa er lyckas.

Den digitala världen ger oss oändliga möjligheter. Vart vi ska bestämmer kunden. Vi tar avstamp från var vi är och den målbild kunden har. Våra konsulter har lång erfarenhet från en mängd olika branscher, vilket gör oss rustade att hjälpa och guida i den digitala resan.

Kompetensområde

Projektledning

Våra projektledningsuppdrag är vanligtvis stora och komplexa. Det kan handla om digitalisering, förändringsledning, uppgradering och integrationer.

Våra projektledare har mångårig erfarenhet och är certifierade i PROPS, PPS samt följer kundens egen projektstyrningsmodell.

Vi är noga med att matcha rätt projektledare till rätt kund och uppdrag.

Kompetensområde

Utveckling

Våra utvecklingsuppdrag har en stor bredd, både vad gäller vidmakthålla, vidareutveckla och nyutveckla. Behovet av digitalisering är stort pga demografi och behov av ny teknik inom t ex medicin.

Optimera – behov att optimera befintliga IT-lösningar.

Integrera – införliva nya lösningar och processer.

Utveckla – skapa helt nya lösningar; nya idéer och innovationer.

Kompetensområde

Förvaltningsledning

Varje systemlösning måste förvaltas, så att de fortsätter ge samma nytta över tid.

Vi har erfarenhet av förvaltningsledning mha de facto standard, eller genom att följa kundens egen modell och ledning och styrning av IT-stöd. Efterlevnad av regulatoriska krav och IT-säkerhet faller också inom ramen för förvaltningsstyrning.

Våra förvaltningsuppdrag består i regel att leda och styra i systemens olika skeden och faser:

Vidmakthålla – Upprätthålla tillgänglighet, kvalitet, säkerhet, användarstöd och support.

Vidareutveckla – Möta nya eller förändrade behov och krav genom att förbättra befintligt stöd.

Nyutveckla – Möta nya eller förändrade behov och krav genom att investera i nytt stöd.

Uppdrag

Förvaltningsledning

Karolinska institutet

Senaste nyheter

Ammi group tillsätter senior analytiker till Nordea

Ammi Group tillsätter .NET utvecklare till region Stockholm

Kontakta oss

logo

Vill du veta mer om vad som gör oss framgångsrika, hur vi tar oss an och genomför kunduppdrag, våra erfarenheter, metoder och kompetens?