Karolinska institutet

Vad för problem löstes?

IT-avdelningen på Karolinska institutet leder förvaltning, utveckling och drift av flertalet system, tjänster och projekt. Förvaltningsgruppen har fått allt fler system och komponenter att arbeta med, vilket har medfört en allt högre arbetsbelastning för förvaltningsledarna.

Hur löstes problemet?

Ammi Group har bistått IT-avdelningen på Karolinska institutet med förvaltningsledning och verksamhetsutveckling inom såväl system och tjänster som inom projekt vilket gjordes genom en förvaltningsresurs. Förvaltningsledaren från Ammi Group ansvarar för flertalet system i dess helhet samt deltar i projekt kring nya system. Samtliga system förvaltas i samverkan med verksamhet på Karolinska institutet och de flesta av dessa system klassas som verksamhetskritiska.

Utifrån erfarenhet och kompetens stöttar Ammi Group Karolinska institutet i dess arbete med att ge verksamheter och användare heltäckande systemstöd och effektiv IT-support, för att digitalt vidareutveckla ett forsknings-och utbildningsinstitut i världsklass.

Kontakta oss

Vill du veta mer om vad som gör oss framgångsrika, hur vi tar oss an och genomför kunduppdrag, våra erfarenheter, metoder och kompetens?

Kontakta oss idag!

Fler case

Utveckling

Scania