Scania

Vad för problem löstes?

I detta projekt tog Scania fram en prototyp HMI-system för en autonom buss som ska trafikeras under fotbolls-VM i Qatar 2022. Systemet består av flertalet datorer, Embedded-ECU’er, LED-lampor, ljudsystem, ”I-See-U” et cetera. Systemet kommer inte att sättas i produktion i dagsläget. En mycket liten grupp hanterade ett mycket brett tekniskt område på Scania.

Hur löstes problemet?

Ammi Group har bistått Scania med ett brett kunnande i följande områden:

  • Projektledning
  • Dokumentering
  • Testning
  • Hårdvarunära delar
  • Programmering


Ammi Group har även bidragit med kompetens i programmering i Python, testning (unit test, integrationstest, funktionstest) samt kommunikation över Ethernet och CAN.

Kontakta oss

Vill du veta mer om vad som gör oss framgångsrika, hur vi tar oss an och genomför kunduppdrag, våra erfarenheter, metoder och kompetens?

Kontakta oss idag!

Fler case

Förvaltningsledning

Karolinska institutet